Homepage

De Kleis Huisartsen
Graskamplaan 11
1911 LH Uitgeest
0251 – 31 78 18
0251 – 31 32 21 spoed
0251 – 31 88 54 fax

 

Openingstijden:
Iedere werkdag van 08.00 tot 17.00 uur.
Het spreekuur is op afspraak.

NHG
Nederlands Huisartsen Genootschap

Keuringen op de praktijk

Voor rijbewijskeuringen, verlening rijbewijs als u 70jaar wordt, kunt u alleen als u géén patiënt bent terecht bij Huisartsenpraktijk De Kleis. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen.U kunt een afspraak maken als u in bezit bent van een eigen verklaring, deze kunt u verkrijgen via de gemeente.

Voor onze eigen patiënten dient u een onafhankelijk arts of keuringsinstantie te bellen. Bijvoorbeeld Regelzorg telefoonnummer: 088 232 3300 of een ander huisartsenpraktijk in de regio.

Voor alle andere keuringen dient u een keuringsinstantie te bellen. Bijvoorbeeld Regelzorg telefoonnummer: 088 232 3300