home

De Kleis Huisartsen
Graskamplaan 11
1911 LH Uitgeest

0251 – 31 78 18
0251 – 31 32 21 spoed
0251 – 31 88 54 fax

Openingstijden:
Iedere werkdag van 08.00 tot 17.00 uur.
Het spreekuur is op afspraak.

 

NHG geaccrediteerd
 
NHG

Praktijk Ondersteuner Huisarts-Jeugd

Wat doet de POH-jeugd?

Zij heeft als taak om in de huisartsenpraktijk jeugdigen en hun ouders te ondersteunen bij hun hulpvragen. Hierbij kunt u denken aan druk, impulsief, onzeker en angstig gedrag van uw kind of gezins-en opvoedingsproblemen. Ook kinderen met onduidelijke lichamelijke klachten, lusteloosheid of middelengebruik kan zij hulp bieden. De POH werkt nauw samen met uw huisarts.

De POH-jeugd gaat eerst met u en uw kind in gesprek om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Daarna kan ze zelf een kortdurende behandeling aanbieden of kan uw huisarts u doorverwijzen naar opvoedondersteuning in de wijk of naar een meer gespecialiseerde hulverlener.

De POH-jeugd is geschoold in de problematiek van jongeren. Zij heeft de ervaring en de tijd uw kind te begeleiden en te behandelen of er voor te zorgen dat een juiste doorverwijzing plaatsvindt als dat nodig is.

Wie is de POH-jeugd in Uitgeest?

Mijn naam is Bibi de Louw, orthopedagoog. Ik vervul vanaf 15 juni 2017 de functie van POH-jeugd in deze praktijk. Daarnaast werk ik als jeugd-en gezinscoach bij de gemeente Uitgeest.

In het kader van het toegankelijk maken van de zorg voor de jeugd hebben de huisartsen en de gemeente Uitgeest mij gevraagd om spreekuur te doen in de huisartsenpraktijk. Daarbij worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld en blijven deze in uw medisch dossier bij de huisarts.

U kunt via uw huisarts een afspraak met mij maken. Ik werk op de donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur.