Kwaliteit

De Kleis Huisartsen
Graskamplaan 11
1911 LH Uitgeest
0251 – 31 78 18
0251 – 31 32 21 spoed
0251 – 31 88 54 fax

 

Openingstijden:
Iedere werkdag van 08.00 tot 17.00 uur.
Het spreekuur is op afspraak.

NHG
Nederlands Huisartsen Genootschap

AMC-huisartsenopleiding

AMC-huisartsenopleiding

Dokter Welleman is  ook huisarts-opleider en verbonden aan het AMC.

Huisarts in opleiding

Regelmatig werkt bij ons een huisarts in opleiding. Meestal blijven deze artsen 1 jaar bij ons in de praktijk. Deze afgestudeerde artsen specialiseren zich tot huisarts. De huisartsenopleiding duurt 3 jaar. De huisarts in opleiding doet zijn/haar eigen spreekuur en huisbezoeken. Hij/zij kan, indien nodig, de hulp inroepen van een van de huisarts. Daarnaast hebben de huisarts in opleiding en de huisartsopleider elke dag een leergesprek van een uur o.a. over het spreekuur dat de huisarts in opleiding heeft gedaan. Hierbij wordt soms gebruik gemaakt van video-opnames. De huisartsen in opleiding gaan 1 dag per week naar de universiteit voor scholing.

Video-opnames

De huisarts in opleiding maakt in het kader van de opleiding soms video-opnames van zijn/haar spreekuur. Uiteraard wordt er van te voren toestemming gevraagd aan de mensen die op het spreekuur komen. De opnames worden alleen gebruikt voor onderwijs en daarna gewist.

Zelfstandige periode

De huisartsen in opleiding moeten in het jaar dat ze bij ons zijn 1 of 2 weken geheel zelfstandig werken. Dit om te wennen aan de volle verantwoordelijkheid. Uw eigen huisarts doet in deze periode geen spreekuur en bemoeit zich niet met de gang van zaken. De huisartsen in opleiding kunnen wel overleggen met een andere huisarts.