Kwaliteit

De Kleis Huisartsen
Graskamplaan 11
1911 LH Uitgeest
0251 – 31 78 18
(Spoed toets 1)

 

Openingstijden:
Iedere werkdag van 08.00 tot 17.00 uur.
Het spreekuur is op afspraak.

NHG

Opleidingspraktijk

Opleidingspraktijk

Onze praktijk is een opleidingspraktijk. Wij vervullen een belangrijke rol bij het aanbieden van onderwijs aan studenten die een medische (beroeps)opleiding volgen, zoals, artsen in opleiding tot huisarts en doktersassistenten in opleiding. Dit betekent dat u te maken kunt krijgen met stagiaires, of artsen in opleiding. Dit wordt altijd gemeld van tevoren en u kunt het aangeven als u dit liever niet heeft. Hieronder een uitleg van de opleidingen:

Huisarts in opleiding (AIOS)

Dit is een arts die de driejarige beroepsopleiding tot huisarts volgt. Een AIOS is volledig bevoegd voor alle geneeskundige handelingen inclusief het uitschrijven van medicatie en het verwijzen naar een specialist. De patiëntencontacten worden dagelijks nabesproken met de opleider. Wanneer het nodig is, gebeurt dit ook wel tijdens het consult. Wij werken samen met de huisartsenopleiding van het AMC.

Video-opnames

De huisarts in opleiding maakt in het kader van de opleiding soms video-opnames van zijn/haar spreekuur. Uiteraard wordt er van te voren toestemming gevraagd aan de mensen die op het spreekuur komen. De opnames worden via beveiligd systeem gemaakt en alleen gebruikt voor onderwijs en daarna gewist.

Doktersassistente in opleiding

Wij zijn een, door SBB (Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend, leerbedrijf voor MBO doktersassistentes. De verantwoordelijke opleider is altijd een (ervaren) doktersassistente van het vaste team.