Kwaliteit

De Kleis Huisartsen
Graskamplaan 11
1911 LH Uitgeest
0251 – 31 78 18
(Spoed toets 1)

 

Openingstijden:
Iedere werkdag van 08.00 tot 17.00 uur.
Het spreekuur is op afspraak.

NHG

Diabeteszorg

Om de zorg voor patiënten met suikerziekte te optimaliseren zijn wij aangesloten bij de Stichting Eerstelijns Zorg (SEZ). Wij behandelen en controleren patiënten gestructureerd in samenwerking met de diabetesverpleegkundige, diëtiste, oogartsen en de internisten in het Rode Kruis Ziekenhuis.
De jaarlijkse fundusfotografie en het prikken voor laboratoriumonderzoeken zijn hier ook onderdeel van en kunnen in onze praktijk plaatsvinden. Gegevens over de geleverde zorg worden (uiteraard anoniem) verwerkt ter vergelijking met andere huisartsenpraktijken in de regio en op landelijk niveau. Met deze ‘benchmark’ hopen we voortdurend te kunnen werken aan de beste kwaliteit voor onze diabetespatiënten.
www.kenniscentrumketenzorg.nl