Kwaliteit

De Kleis Huisartsen
Graskamplaan 11
1911 LH Uitgeest
0251 – 31 78 18
(Spoed toets 1)

 

Openingstijden:
Iedere werkdag van 08.00 tot 17.00 uur.
Het spreekuur is op afspraak.

NHG

Assistentes

Assistentes
Onze assistentes zijn gediplomeerd en volgen regelmatig nascholingen. Zij hebben net als de huisartsen een beroepsgeheim waarvoor zij een eed hebben afgelegd. Zij spelen een belangrijke rol in de triage, dat wil zeggen het uitvragen van klachten om het spreekuur goed te kunnen indelen. De assistentes hebben eigen spreekuren waarvoor u een afspraak kunt maken: hechtingen verwijderen, wondverzorging, injecties toedienen, urinecontrole, glucose- en Hb-meting, oren uitspuiten, wratten aanstippen, longfunctiemeting (spirometrie), diabetescontrole, hart- en vaatziektenpreventie, bloeddruk meten.