Kwaliteit

De Kleis Huisartsen
Graskamplaan 11
1911 LH Uitgeest
0251 – 31 78 18
(Spoed toets 1)

 

Openingstijden:
Iedere werkdag van 08.00 tot 17.00 uur.
Het spreekuur is op afspraak.

NHG

Kwaliteit

Assistentes
Onze assistentes zijn gediplomeerd en volgen regelmatig nascholingen. Zij hebben net als de huisartsen een beroepsgeheim waarvoor zij een eed hebben afgelegd. Zij spelen een belangrijke rol in de triage, dat wil zeggen het uitvragen van klachten om het spreekuur goed te kunnen indelen. De assistentes hebben eigen spreekuren waarvoor u een afspraak kunt maken: hechtingen verwijderen, wondverzorging, injecties toedienen, urinecontrole, glucose- en Hb-meting, oren uitspuiten, wratten aanstippen, longfunctiemeting (spirometrie), diabetescontrole, hart- en vaatziektenpreventie, bloeddruk meten.


AMC-huisartsenopleiding
Huisartsen Van Iersel en Welleman zijn ook huisarts-opleiders en verbonden aan het AMC. Daarvoor is een basisarts gedurende één jaar van zijn driejarige opleiding tot huisarts onder onze supervisie in de praktijk werkzaam.


NHG – Nederlands Huisartsen Genootschap
Wij zijn sinds maart 2006 geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen. Dit kenmerk staat voor kwaliteit van de praktijkorganisatie en medische zorg. Patiënt-tevredenheidsonderzoek en het uitwerken van verbeterplannen zijn hier ook onderdeel van. Elk jaar bezoekt een accrediteur de praktijk om dit te beoordelen.


Diabeteszorg
Om de zorg voor patiënten met suikerziekte te optimaliseren zijn wij aangesloten bij de Stichting Eerstelijns Zorg (SEZ). Wij behandelen en controleren patiënten gestructureerd in samenwerking met de diabetesverpleegkundige, diëtiste, oogartsen en de internisten in het Rode Kruis Ziekenhuis.
De jaarlijkse fundusfotografie en het prikken voor laboratoriumonderzoeken zijn hier ook onderdeel van en kunnen in onze praktijk plaatsvinden. Gegevens over de geleverde zorg worden (uiteraard anoniem) verwerkt ter vergelijking met andere huisartsenpraktijken in de regio en op landelijk niveau. Met deze ‘benchmark’ hopen we voortdurend te kunnen werken aan de beste kwaliteit voor onze diabetespatiënten.
www.kenniscentrumketenzorg.nl


Huisartsenpost
De huisartsen van Uitgeest, Akersloot, Heemskerk, Castricum, Beverwijk en Velsen-Noord werken samen in de Huisartsenpost Midden-Kennemerland [ route ] naar HAP Beverwijk ] in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk. U kunt hier terecht tijdens de avond, nacht en in de weekenden voor zaken die niet kunnen wachten totdat de eigen huisartsenpraktijk weer open is.

U belt hiervoor 0251 – 26 52 65.

Alleen voor zeer spoedeisende gevallen kunt u het spoednummer 0251 – 26 49 83 gebruiken, of belt u 112

Huisartsenpost Midden-Kennemerland – Beverwijk
Alarmnummer 112


NIVEL-SuNN (www.nivel.nl)
Onze huisartsenpraktijk doet mee aan SuNN. SuNN is een netwerk van een representatieve groep huisartsen in Nederland. Dit betekent dat wij, anoniem, gegevens verstrekken aan het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL). Het doel van SuNN is om met behulp van medische gegevens uit deze huisartsenpraktijken een beeld te vormen van de gezondheid van de Nederlandse bevolking.

Voor dit netwerk worden gegevens van patiënten gebruikt die de huisarts in het computersysteem vastlegt. Het gaat hierbij om anonieme gegevens. Uw naam, adres of andere gegevens waarmee uw identiteit kan worden achterhaald worden niet gebruikt.


Klachtenregeling DOKH DOKh – Home
Voor eventuele klachten zijn wij aangesloten bij Stichting Deskundigheidsbevordering en Ondersteuning Kwaliteitsbeleid Huisartsenpraktijken Noordwest Nederland. Wij stellen het zeer op prijs als u uw ontevredenheid direct met ons bespreekt.